Přijímáme online platby

Loga kreditních karet


Záruka

Záruka začíná běžet dnem převzetí výrobku spotřebitelem. Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců, stejně jako v kamenném obchodě.

Prodejce odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím, nebo které se objeví v průběhu záruční doby.

Nevztahuje se tak na vady způsobené nešetrným zacházením, nebo mechanickým poškozením. 

Reklamaci je možno uplatnit poštou i osobně. Zákazník má právo na náhradu nutně vynaložených nákladů spojených s uplatněným reklamace (např. náklady na dopravu).

Vždy je třeba připojit charakter vady, kopii kupního dokladu (nebo jiným způsobem prokázat uskutečnění koupě) a kontakt na Vás.

Každou reklamaci vyřizujeme bez zbytečného odkladu a o jejím průběhu zákazníka informujeme.